• FOTO MANAGED INSOURCING

Managed insourcing

Als werkgever denkt u veelvuldig na over uw HR strategie. Hoe ga ik om met fluctuaties in de productie, hoe vang ik pieken op en hoe kom ik door de dalen zonder een onnodig ruime bezetting te hebben? Wij bespreken uw strategie graag. Onze detacheringsconstructie kan daarbij een oplossing zijn.

Herkent u de behoefte aan flexibiliteit in uw bezetting, steeds afgestemd op het werkelijke werkaanbod? Bent u zich bewust van de kosten ten gevolge van een te hoog verloop? Stuurt u op output, verwacht u betrokkenheid van uw flex-partner en wilt u dat zij voldoen aan uw performance eisen?

Managed insourcing volgens P&B

P&B kan in uw organisatie precies de gewenste flexibiliteit bieden. Met een flexibel inzetbare pool van medewerkers vangen we pieken en dalen op. We doen ons werk op projectbasis en zijn actief bij u op de werkvloer met eigen projectmanagers. De poolmedewerkers zijn in dienst van P&B en worden aangestuurd, begeleid en gecoacht door onze projectmanagers.

Uw winstpunten

  • Continuïteit van dienstverlening
  • Een zeer hoog serviceniveau
  • Aanzienlijke verlaging van operationele kosten
  • Minder onproductieve uren
  • Geen werkgeversrisico
  • Betrokken, gemotiveerde flexwerkers
  • Hogere klanttevredenheid

Onze aanpak

P&B zorgt voor de volledige werving, selectie en contractering van uw flexibele poolmedewerkers en voert alle HR-gerelateerde zaken uit. U heeft nergens omkijken naar.

De eerste opleiding verzorgen wij samen met u als opdrachtgever, de overige begeleiding en coaching verzorgen wij.

In de praktijk

We managen uw flexpool op alle niveaus: forecasting, planning, roostering, traffic management, roosterbeschikbaarheid, productiecapaciteitsplan. Op het gebied van performance management zetten wij tools in zoals: benchmarking (zowel intern als extern), top bottom sturing en step to miles stones. Via quality monitoring verbeteren we de kwaliteit van dienstverlening.