• FOTO DETACHERING

Detachering

U wilt een deel van het werkgeverschap uitbesteden om uw organisatie slagvaardiger en flexibeler te maken? Zonder dat de betrokkenheid van werknemers vermindert en de kosten stijgen?

Detachering volgens P&B

Detachering van P&B geeft een andere invulling aan flexibilisering van arbeid dan traditionele aanbieders. In onze oplossing staan betrokkenheid, verantwoordelijkheid én resultaat voorop. P&B geeft medewerkers de motiverende zekerheid van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. We detacheren ze voor een langere termijn en zorgen voor regelmatige begeleiding en coaching op de werkplek. Met opdrachtgevers en medewerkers gaan wij een inzetverplichting aan. Als u het aandurft een stap verder te denken, lees dan meer over onze managed insourcing oplossing. U zult zien dat klantbeleving, efficiency en kostenbeheersing in een ander daglicht komen te staan!

Uw winstpunten

  • Slagvaardiger organisatie door strategische flexibele schil om vaste medewerkers heen
  • Flexwerkers die aantoonbaar beter presteren door een strikte begeleiding op de werkplek
  • Minder verloop, flexwerkers op lange termijn aan bedrijf verbonden
  • Coaching op de werkplek: u wordt ontzorgd
  • Aantrekkelijke tarieven

Onze aanpak

P&B verzorgt voor u - voorafgaand aan een detachering voor een of meer medewerkers - zelf het wervingsproces. Uiteraard kunt u ook medewerkers die u zelf heeft geselecteerd door ons bij u laten detacheren. Om daarmee uw eigen flexibiliteit maximaal te benutten. Wij zorgen voor een regelmatige begeleiding en voeren functionerings- & beoordelingsgesprekken.

In de praktijk

De P&B Detacheringsformule is toepasbaar op ieder functie- en opleidingsniveau en richt zich historisch met name op de onderstaande functiegebieden:

  • customer contact center agents / supervisors / managers
  • administratie
  • secretarieel
  • financieel